Diocese of San Diego

Chapter 11 Reorganization
  1. Chapter 11 Reorganization
  2. Hỏi và Đáp

Các Câu Hỏi Thường Gặp Liên Quan Đến Vụ Phá Sản Của Giáo Phận San Diego

Trong một lá thư gửi đến giáo dân của Giáo phận San Diego vào ngày 13 tháng Sáu năm 2024, Đức Hồng y Robert McElroy đã thông báo rằng Giáo phận sẽ nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 của bộ luật phá sản Hoa Kỳ để có thể cung cấp khoản bồi thường cách công bằng cho những nạn nhân của lạm dụng tình dục và đồng thời tiếp tục sứ mệnh giáo dục, mục vụ và tiếp cận với người nghèo và người sống bên lề xã hội.  Giáo phận sẽ nộp đơn kiến nghị lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Huyện Nam Phần của California vào Thứ Hai, ngày 17 tháng Sáu năm 2024.

 

Sau đây là những câu hỏi và câu trả lời thường gặp về vụ phá sản của Giáo phận.

Menu