Diocese of San Diego

Chapter 11 Reorganization
  1. Chapter 11 Reorganization
  2. Thư của Đức Hồng Y

Tháng Sáu Ngày 13, Năm 2024

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô:

Vào tháng Hai năm ngoái, tôi đã viết thư cho anh chị em biết rằng có lẽ Giáo phận San Diego sẽ bắt đầu tiến trình phá sản nhằm việc giải quyết khoảng 450 khiếu nại pháp lý đã được đưa ra tòa án để đòi bồi thường cho các nạn nhân lạm dụng tình dục do các giáo sĩ và nhân viên gây ra trong tám mươi năm qua. Trong năm qua, Giáo phận đã có các cuộc đàm phán trọng yếu và hữu ích với các luật sư đại diện cho các nạn nhân bị lạm dụng, và tôi, phối hợp với cấp lãnh đạo của Giáo phận, đã đi đến kết luận rằng đây là thời điểm để chính thức tiến trình phá sản. Chúng ta sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán và thảo luận trong khi tiến trình phá sản.

Giáo phận phải đối diện với hai nhu cầu luân lý trong khi tìm đến một thỏa thuận pháp lý: nhu cầu bồi thường cách công bằng cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục và nhu cầu tiếp tục sứ mệnh giáo dục, mục vụ và tiếp cận người nghèo và những người bị loại ra ngoài lề xã hội. Sự phá sản là con đường tốt nhất để đạt được cả hai nhu cầu. Nó quy định một khuôn khổ để đạt được sự công bằng giữa các khiếu nại pháp lý khác nhau của các nạn nhân, đồng thời thiết lập một ngân quỹ để bồi thường cho các nạn nhân trong quá khứ có thể sẽ khiếu nại trong tương lai. Sự phá sản cũng sẽ bảo đảm rằng Giáo phận San Diego, đã từng trả 198 triệu đô-la cho các khiếu nại lạm dụng tình dục trong năm 2007, sẽ đạt được một sự kết thúc chắc chắn về trách nhiệm pháp lý của Giáo phận đối với các khiếu nại lạm dụng tình dục trong quá khứ mà chúng ta hy vọng sẽ đạt được trong thỏa thuận với các nạn nhân qua tiến trình phá sản.

Chỉ có Giáo phận sẽ nộp đơn xin phá sản. Các giáo xứ, các trường giáo sứ và trường trung học sẽ không. Nên hiểu rõ rằng, góp phần cung cấp bồi thường thích hợp cho các nạn nhân trong quá khứ của sự lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, các giáo xứ và các trường trung học sẽ phải đóng góp đáng kể cho thỏa thuận cuối cùng để mang lại sự kết thúc cùng đích cho trách nhiệm pháp lý mà họ đối diện.

Khi chúng ta trải qua tiến trình khó khăn này trong năm tới, điều thiết yếu là tất cả chúng ta phải nhớ rằng chính sự phạm luật luân lý của những kẻ trực tiếp lạm dụng trẻ em và thanh thiếu niên, và sự thất bại đạo đức lớn không kém của những người đã vẫn bổ nhiệm họ hoặc đã không cảnh giác, đã mang lại những vết thương tâm lý và tinh thần vẫn nghiền nát trái tim và linh hồn của rất nhiều nạn nhân nam nữ ở giữa chúng ta. Những bước tiến khả quan mà chúng ta đã thực hiện trong hai mươi năm qua để bảo vệ trẻ vị thành niên trong Giáo hội không thể làm giảm nhẹ trách nhiệm luân lý to tát mà tôi, với tư cách là giám mục của anh chị em, và toàn thể cộng đồng Công giáo tiếp tục gánh vác. Xin Chúa đừng bao giờ để mối nhục này vượt khỏi tầm mắt của chúng ta, và xin lòng dịu hiền của Chúa bao che các trẻ em và thanh thiếu niên vô tội đã từng là nạn nhân.

 

Trân trọng trong Chúa Kitô,

Robert Cardinal McElroy, Giám mục San Diego

Menu