Giáo phận Công giáo Rôma San Diego Nộp Đơn Phá sản Chương 11 vào thứ Hai, ngày 17 tháng Sáu

(SAN DIEGO) — Trong một lá thư gửi giáo dân và giáo sĩ được công bố hôm nay, Đức Hồng Y Robert W. McElroy, Giám mục San Diego, tuyên bố rằng Giáo phận Công giáo Rôma San Diego sẽ nộp đơn phá sản theo Chương 11 Tái Tổ Chức vào thứ Hai, ngày 17 tháng Sáu.  Vụ nộp đơn được đưa ra 16 tháng sau khi Đức Hồng Y McElroy cho biết Giáo phận đang xem xét sự phá sản như một phương tiện để đạt được một thỏa thuận công bằng với những nạn nhân bị lạm dụng và một năm sau khi giáo phận xác nhận sẽ tìm sự phá sản và bắt đầu hòa giải với các luật sư cho những nạn nhân vị lạm dụng còn sống sót.

Trong bức thư của mình, Đức Hồng Y nói rằng, “Giáo phận phải đối diện với hai nhu cầu luân lý thúc ép trong tiến trình tìm đến một thỏa thuận pháp lý: nhu cầu bồi thường cách công bằng cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục và nhu cầu tiếp tục sứ mệnh của Giáo hội là giáo dục, mục vụ và tiếp cận người nghèo và những người bên lề xã hội.”

“Sự phá sản cung cấp con đường tốt nhất để đạt được cả hai nhu cầu.”, Đức Hồng Y McElroy nói.

Chỉ có Giáo phận nộp đơn xin phá sản. Các giáo xứ, tổ chức từ thiện Catholic Charities, các trường trực thuộc giáo xứ và các trường trung học Công giáo sẽ không nộp đơn và sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.  Tuy nhiên, như Đức Hồng Y McElroy giải thích trong bức thư của mình, “Nên hiểu rõ rằng, góp phần cung cấp bồi thường thích hợp cho các nạn nhân trong quá khứ của sự lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, các giáo xứ và các trường trung học sẽ phải đóng góp đáng kể cho thỏa thuận cuối cùng để mang lại sự kết thúc cùng đích cho trách nhiệm pháp lý mà họ đối diện”.

Vào năm 2019, Cơ quan Lập pháp California đã thông qua luật AB 218 (Gonzales-Fletcher), phục hồi các khiếu nại đã quá hạn thời gian kiện cáo lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và mở một cửa thời gian 3 năm (2020-2022) cho các nạn nhân bị tổn thương có thể nộp đơn kiện. Đây là lần thứ hai Cơ quan Lập pháp đã dỡ bỏ hạn chế khiếu kiện từ năm 2003.  Năm 2007, Giáo phận đã thỏa thuận các vụ kiện do 144 nạn nhân bị lạm dụng đã khởi kiện trong cuộc phục hồi thời gian kiện cáo năm 2003 với số tiền 198 triệu đô la. Vào năm 2023, cuộc phục hồi thời gian kiện cáo gần đây nhất đã dẫn đến hơn 450 khiếu nại kiện Giáo phận, gần 60% trong số đó đã cũ hơn 50 năm.

Để kết thúc, Đức Hồng Y McElroy nhắc nhở chúng ta rằng lý do Giáo phận phải đối diện với vụ phá sản là “sự phạm luật luân lý của những kẻ trực tiếp lạm dụng trẻ em và thanh thiếu niên, và sự thất bại đạo đức lớn không kém của những người đã vẫn bổ nhiệm họ hoặc đã không cảnh giác, đã mang lại những vết thương tâm lý và tinh thần vẫn nghiền nát trái tim và linh hồn của rất nhiều nạn nhân nam nữ ở giữa chúng ta”.

“Những bước tiến khả quan mà chúng ta đã thực hiện trong hai mươi năm qua để bảo vệ trẻ vị thành niên trong Giáo hội không thể làm giảm nhẹ trách nhiệm luân lý to tát mà tôi, với tư cách là giám mục của anh chị em, và toàn thể cộng đồng Công giáo tiếp tục gánh vác.  Xin Chúa đừng bao giờ để mối nhục này vượt khỏi tầm mắt của chúng ta, và xin lòng dịu hiền của Chúa bao che các trẻ em và thanh thiếu niên vô tội đã từng là nạn nhân.”.

Menu